Riksdagen röstar om lagförslaget på onsdag 16 november. Arkivbild.
Riksdagen röstar om lagförslaget på onsdag 16 november. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Juristkommissionen varnar för grundlagsändring

Yttrandefriheten kommer allvarligt begränsas om riksdagen röstar igenom lagförslaget om utlandsspioneri på onsdagen, varnar Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen i ett upprop.

ANNONS
|

"Lagförslaget kommer uppenbart att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister som utgör en av de viktigaste grunden och verksamheten för vårt statsskick – ett demokratiskt Sverige", heter det bland annat i skrivelsen, där kommissionen begär att beslutet skjuts upp för fortsatt beredning.

Den nya lagen innebär att ett nytt yttrandefrihetsbrott, utlandsspioneri, införs. Uppgifter som kan innebära allvarligt men för Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig organisation blir brottsligt att avslöja.

Förslaget har en ventil om att det inte är brottsligt om gärningen är "försvarlig", men enligt Juristkommissionen är det omöjligt att på förhand veta vad som kan anses vara det.

ANNONS

"Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande makt information ska enligt förslaget även ett röjande av hemliga uppgifter vara straffbart. Att över huvud taget befatta sig med en sådan uppgift kan i allvarliga fall utgöra 'grov obehörig befattning med hemlig uppgift'", skriver kommissionen.

Förslaget innebär en ändring av grundlagen och ska antas två gånger av riksdagen med ett val emellan. Riksdagen röstade ja till förslaget i våras. Bara Vänsterpartiet och Liberalerna röstade då mot den nya lagen. När riksdagens konstitutionsutskott justerade betänkandet förra veckan inför den andra omröstningen på onsdag reserverade sig inte L längre.

ANNONS