Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Krisledningsnämnden aktiveras för att kunna fatta snabba beslut, säger Erik Pelling, ordförande i Uppsalas kommunstyrelse. Arkivbild. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Krisledningsnämnden aktiveras för att kunna fatta snabba beslut, säger Erik Pelling, ordförande i Uppsalas kommunstyrelse. Arkivbild. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Kommuner aktiverar sina krisledningsnämnder

Uppsala aktiverade på måndagen sin krisledningsnämnd. Runt om i landet har coronautbrottet fått flera andra kommuner att ta samma väg.
– Krisledningsnämnden kan fatta beslut som ligger utanför en enskild nämnds mandat och snabbt omprioritera resurser, säger Erik Pelling (S), ordförande i Uppsala kommunstyrelse.

Fram tills för några dagar sedan var beskedet från Uppsalas styrande att kommunens krisledningsnämnd ännu inte behövde aktiveras.

– Utgångspunkten för all krishantering i Sverige är att den organisation som hanterar en verksamhet när det inte är kris så långt det är möjligt ska göra det även när det råder kris. Sedan finns möjligheten att inrätta en krisledningsnämnd när man måste fatta beslut som omfattar flera verksamheter eller när det råder ett pressat läge, säger Erik Pelling, och fortsätter:

– Vår utgångspunkt är fortfarande att så många beslut som möjligt ska fattas av den vanliga organisationen. Vi tar inte över alla beslut, även om vi har möjlighet att göra det.

Flytta personal

Att krisledningsnämnden aktiverades just nu var en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att boende i Stockholmsregionen som kan jobba hemifrån också bör göra det, en rekommendation som också berör Uppsala och dess många pendlare.

Andra beslut som kan bli aktuella berör enligt Erik Pelling exempelvis de kommunala verksamheternas personalförsörjning.

– Om det är ont om folk i äldreomsorgen kan krisledningsnämnden flytta personal från andra delar av kommunen. Det är sådant som ligger utanför en enskild nämnds mandat.

Runt om i landet har flera andra kommuner tagit samma beslut och aktiverat sina krisledningsnämnder. Men någon samlad bild över hur många kommuner som valt denna väg finns inte. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för statistik men rapporteringen sker inte i realtid.

Skyldighet att ha nämnd

Samtliga kommuner och regioner är skyldiga att ha krisledningsnämnder som kan aktiveras vid behov.

– Det är för att man inte ska vara så sårbar vid krissituationer och kunna fatta snabba beslut, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef för planering, säkerhet och miljö på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

En krisledningsnämnd kan dock inte fatta beslut som ligger utanför kommunernas vanliga mandat.

– Nej, man kan bara fatta beslut på de områden där lagstiftningen ger kommunerna rätt att fatta beslut, säger Ann-Sofie Eriksson.

Ivar Andersen/TT

Alla kommuner och regioner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd.

Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Krisledningsnämndernas mandat och skyldigheter regleras i "lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid".

Rekommendationen till kommuner och regioner är att krisberedskapsnämnderna bör öva minst en gång per mandatperiod.

Källor: MSB, SKR