Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Kräver stopp för frikostig cannabisförskrivning

Läkaren skrev ofta ut medicinsk cannabis till ett antal patienter som led av svåra smärtor. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som nu vill att läkarens ska förlora sin behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel.

Medicinsk cannabis skrivs fortfarande bara ut till ett fåtal patienter i Sverige, men förskrivningen ökar. Sedan det cannabisbaserade läkemedlet Sativex blev lagligt i Sverige 2012 har förbrukningen mer än femdubblats, rapporterar tidningen Vårdfokus. Enligt Läkemedelsverket skrivs Sativex främst skrivs ut till patienter som lider av nervsjukdomen MS.

Anmäld av flera vårdgivare

Tillsynsmyndigheten Ivo har, efter att fått in anmälningar från flera vårdgivare, exempelvis Näl, granskat hur en läkare förskrivit bland annat Sativex till ett 15-tal patienter.

I utredningen redogör Ivo för hur läkaren skrivit ut medicinsk cannabis och flera olika brister lyfts fram.

I ett fall handlade det om en person med diagnosen ADHD som vårdades på en psykiatrisk avdelning på Näl. Chefsöverläkaren konstaterar i ett yttrande att patienten inte hade en diagnos som motiverade behandling med medicinsk cannabis.

Efterlyser en motivering

I ett annat fall konstaterades att medicinsk cannabis skrivits ut till en svårt sjuk person som behandlats i flera år med svåra smärtor. Inspektionen för vård och omsorg ifrågasätter inte varför det skrivits ut medicinsk cannabis, men efterlyser en motivering från läkaren till varför medicinen sattes in.

Läkaren själv säger till Inspektionen för vård och omsorg att det pågår forskning kring cannabis och den smärtlindring detta kan ge för patienter med svåra smärtor. Detta är, hävdar läkaren, något som många läkare tagit till sig i flera länder, dock inte i Sverige.

Läkaren konstaterar vidare att flera patienter som han träffat och som varit svårt sjuka blivit betydligt bättre efter behandling med medicinsk cannabis. Läkaren nämner att flera patienter som han behandlat först vänt sig till primärvården där de inte fått någon hjälp. Men blivit betydligt bättre efter behandling med medicinsk cannabis.

Systematiskt och okritiskt skrivit ut

Men Ivo konstaterar att ingen av patienterna har förskrivits läkemedlet på grund av stelhet relaterat till sjukdomen MS, vilket är den indikation som gäller. Inte heller har läkaren motiverat och dokumenterat varför han frångår den föreskrivna indikationen. Istället menar Ivo att läkaren systematiskt och okritiskt skrivit ut medicinsk cannabis till de patienter som sökt upp honom och framfört önskemål om att prova läkemedlet.

I utredningen konstateras att läkaren varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och att detta kan befaras ha haft betydelse för patientsäkerheten. Efter granskningen rekommenderar nu Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd drar in läkarens behörighet att skriva ut narkotiska preparat och föreslår en prövotid på tre år.