Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på väg till misstroendevotering mot Strandhäll förra veckan. Arkivbild.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på väg till misstroendevotering mot Strandhäll förra veckan. Arkivbild.

KU kritiserar Strandhäll och Wallström

KU kritiserar enigt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för turerna kring petningen av Försäkringskassans generaldirektör. Utrikesminister Margot Wallström (S) och UD får ny kritik för usel efterlevnad av den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

ANNONS
|

- Det är en allvarlig kritik, säger konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M) om de brister som KU lastar Annika Strandhäll för.

Det gäller brister i information, kommunikation och dokumentation för den hastiga petningen av Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler våren 2018.

I förra veckan, samtidigt som KU slutförde sin granskning, röstade riksdagen om misstroende mot Strandhäll, på initiativ av Moderaterna. M hävdade att det politiska förtroendet var förbrukat, efter det som framkommit i samband med KU:s granskning av hur det gick till när Strandhäll överraskande och med några dagars varsel petade Begler.

ANNONS

Fört bakom ljuset?

Moderatledaren Ulf Kristersson hävdade i samband med misstroendeomröstningen att Strandhäll hade fört KU bakom ljuset om de egentliga, politiska skälen för att avsätta en mycket duglig generaldirektör. Omröstningen slutade med att Strandhäll klarade sig, med tre röster till godo.

Utskottet konstaterar att det är klarlagt att Begler tvingades bort mot sin vilja, men att regeringen samtidigt har rätt att flytta på generaldirektörer om den anser att det behövs. Men det måste ske enligt vissa regler och med godtagbara skäl. KU kritiserar regeringen för att inte ha kunnat visa det – papper och dokument har "inte gått att uppbringa".

Kritiken gäller inte det faktum att Begler petades, understryker Hans Ekström (S), vice ordförande i utskottet.

- Men när man skiljer en generaldirektör från en befattning måste man följa vissa former, säger Ekström.

Uppgifter går isär

Det är "otillfredsställande", anser KU att regeringen och Ann-Marie Begler har lämnat uppgifter som "går isär så mycket".

Men statsminister Stefan Löfven och Annika Strandhäll själv anser att KU:s genomgång friar Strandhäll från anklagelser om ha ljugit om petningen.

ANNONS

- Att Annika Strandhäll skulle ha farit med osanning i utskottet finns det heller inga belägg för, säger Löfven efter KU:s granskning.

Annika Strandhäll säger i en skriftlig kommentar:

"Tvärtom är det tydligt att anklagelserna om osanningar är grundlösa. Samtidigt tar jag till mig av kritiken. Vi behöver ta oss en ordentlig funderare kring hur dokumentationen kan förbättras".

Löfven vidhåller att det var oseriöst av Moderaterna att tvinga fram en misstroendeomröstning och inget som KU kommer fram till ändrar på det eller leder till att Strandhäll borde avgå.

UD får åter kritik

KU kritiserar även utrikesdepartementet och utrikesminister Margot Wallström (S) för hanteringen av handlingar vid utvärderingen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. KU lyfter också andra brister i UD:s efterlevnad av den grundlagsfästa offentlighetsprincipen, en princip som ska garantera medborgarnas rätt till insyn och granskning.

Enligt KU är det "synnerligen bekymmersamt" att UD:s hantering av handlingar återkommande gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang.

- Frågan som ska ställas till utrikesministern och UD är varför man inte på allvar har tagit tag i problemen, KU har återkommande varit tvunget att kritisera bristerna, säger Karin Enström.

ANNONS

Wallström försäkrar i en skriftlig kommentar att UD jobbar hårt med frågan.

"Det är viktigt att påpeka att detta är ett pågående arbete, vi satsar både tid och resurser på för att komma tillrätta med problem som har funnits under många år."

Ett enigt utskott kritiserar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för hennes agerande i frågan om den Europeiska arbetsmyndigheten. Hon framförde aldrig den svenska ståndpunkten vid det aktuella mötet i EU:s ministerråd.

KU granskar varje år hur regeringen och statsråden har skött sina uppgifter i förhållande till lagar och regler som de har att rätta sig efter. Årets granskning bygger på totalt 18 anmälningar, varav KU påtalar brister i tre och lämnar synpunkter i ytterligare några.

TT
Fakta: Strandhäll och Begler

Den 27 april förra året kallade dåvarande socialministern Annika Strandhäll (S) till presskonferens för att meddela att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler skulle bytas ut omedelbart. Beslutet var helt oväntat och Strandhäll hade svårt att förklara vad som låg bakom.

Begler gjorde klart att hon hade velat fortsätta. Hon hävdade senare i intervjuer att hon fick sparken för att regeringen var rädd att förlora valet på grund av debatten om Försäkringskassan som hjärtlös och stelbent byråkratisk.

Strandhäll sade å sin sida att det handlade om att Begler inte gjort nog för att se till att människor inte hamnar i limbo mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, när de inte längre beviljas sjukpenning utan måste söka jobb.

Regeringen och Strandhäll KU-anmäldes för petningen av Begler.

En permanent ersättare på generaldirektörsposten – Nils Öberg, som nu leder Kriminalvården – utsågs först i maj i år.

ANNONS