Lagrådet har många frågor om socialminister Lena Hallengrens (S) förslag som ska ge funktionshindrade barn möjlighet till personlig assistans för hjälp med andning. Arkivbild.
Lagrådet har många frågor om socialminister Lena Hallengrens (S) förslag som ska ge funktionshindrade barn möjlighet till personlig assistans för hjälp med andning. Arkivbild.

Lagrådet reser frågor om assistansförslag

Lagrådet reser en rad frågetecken vad gäller regeringens förslag om att hjälp med andning lagtekniskt ska betecknas som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.

ANNONS
|

Socialminister Lena Hallengren (S) säger till TT att regeringen noga ska gå igenom Lagrådets (ovanligt långa) yttrande för att se om det kan påverka tidplanen. Men tillsvidare arbetar hon på för att kunna gå fram med en proposition för riksdagsbeslut under hösten och en ny lag på plats den 1 november.

Den föreslagna ändringen är en följd av en beställning från riksdagen i fjol samt en av punkterna i regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Syftet är att ge funktionshindrade barn som behöver hjälp med andning, och deras föräldrar, möjlighet att få rätt till personlig assistans och därmed ett rimligare familjeliv.

ANNONS

Cirka 50 barn

Under 2016 miste ett tiotal barn möjligheten när Försäkringskassan började tolka domstolsutslag som att andningshjälp inte var ett behov som skulle ge rätt till assistans och statlig assistansersättning.

Det skulle istället ses som hälso- och sjukvårdsåtgärder och sådana ger oftast inte rätt till hjälp i form av assistans. Regeringen har bedömt att omkring 50 barn skulle kunna få assistans genom det lagförslag som Lagrådet har skrivit 13 sidor frågor och synpunkter om.

Komplicerade åtgärder

Lagrådet anser att problem med gränsdragningar om vilka insatser som ska ge rätt till personlig assistans kan bli svårare än i dag – det kan minska rättssäkerheten och göra tillämpningen mindre förutsebar. Förslaget vilar på osäker grund, som Lagrådet uttrycker det.

Det reser också frågor om vad som kan vara så kallad egenvård och patientsäkerhet om ganska komplicerade sjukvårdsåtgärder ska kunna utföras av personliga assistenter utan sjukvårdsutbildning.

TT
ANNONS