Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) träffade sin svenske kollega Stefan Löfven (S) i Stockholm på onsdagen.
Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) träffade sin svenske kollega Stefan Löfven (S) i Stockholm på onsdagen.

Løkke tyst om svenska migrationskommentarer

Många anser att Sverige närmat sig Danmark inom migrations- och integrationspolitiken. Men Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen vill inte berätta om han tycker att svenska politikers kommentarer om den danska politiken har mildrats med åren.

ANNONS

- Jag är inte den som ska bedöma svenska kommentarer om de har kommit i ett inrikespolitiskt sammanhang om mitt land, svarar han på TT:s fråga.

Løkke Rasmussen träffade sin svenska kollega Stefan Löfven (S) i Stockholm på onsdagen för att bland annat prata om migration och integration. Den danske statsministern pekar på att de svenska och danska problemen på området liknar varandra. Det handlar om att samhällena är öppna och ger många möjligheter men att alla som kommer också måste ta till sig vissa grundläggande värderingar, säger han.

ANNONS

- Jag tror det är rättvist att säga att vi har haft problem med det och att vi fortfarande har det. Kanske har diskussionen varit mer öppen i Danmark jämfört med Sverige men jag anser att våra positioner har anpassats med tiden.

- Jag välkomnar om diskussionen i Sverige är lösningsorienterad på samma sätt, fortsätter Lars Løkke Rasmussen.

En vattendelare

Danmark har haft en betydligt stramare flyktingpolitik än Sverige. Men som en följd av flyktingkrisen hösten 2015 skärpte Sverige asylpolitiken, bland annat genom en tillfällig, striktare lag för uppehållstillstånd.

Stefan Löfven säger att hösten 2015 var en vattendelare.

- Det var uppenbart att vi behövde ändra våra åtgärder, och det var det vi gjorde, säger han.

ANNONS

Löfven pekar också på att Danmark och Sverige arbetar tillsammans för att få till en gemensam EU-politik om migration.

Ja och nej

Om Sverige närmat sig sitt grannland när det gäller flyktingpolitik är svårt svara på. Både ja och nej, anser Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och bland annat knuten till amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.

- När man i Sverige stängde gränserna och stramade åt framställdes det som en tuffare politik i Sverige, men det är inte så att Sverige medvetet närmat sig Danmark. Det var verkligheten som tvingade fram den politiken. Nu finns det en mer generös attityd från regeringen Löfven, men det beror inte i första hand på Socialdemokraterna. Det är snarare Miljöpartiet och Centern som driver igenom det, säger hon.

Ändrad retorik

Det är i stället retoriken snarare än politiken som ändrats. De hårda orden gentemot Danmarks flyktingpolitik har tonats ned, anser Ann-Sofie Dahl.

- Man talade tidigare om Danmark i hårda ordalag, som ett fruktansvärt omänskligt samhälle. Den tonen har försvunnit de senaste åren och man talar inte om Danmark på samma vis, säger hon.

ANNONS

Ann-Sofie Dahl tycker snarare att den svenska och danska flyktingpolitiken gått åt olika håll.

- Det känns som att avståndet har ökat igen mellan Sverige och Danmark. Det handlar om invandring på helt olika nivåer och man talar om det på helt olika sätt i de här två länderna.

TT
ANNONS