Enligt olycksfallsstatistiken är det oftast män som råkar illa ut de flesta typer av olyckor, som bränder, trafikolyckor, självmord, drunkningstillfällen.

Redan kund?Logga in här