Viss personal tillåts jobba inom vården, trots att de har smitta i hemmet. Arkivbild.

ANNONS