Militär från hela Sverige anländer till Gotland

Ryska landstigningsfartyg i Östersjön och en upptrappad situation vid den ukrainska gränsen. Det är anledningen till att ett vanligtvis vinterslumrande Gotland nu har beväpnad militär patrullerande på gatorna, pansarfordon som rullar av färjorna och stora militärtransporter till flygplatsen.
– Vi följer läget, vi vidtar åtgärder, men risken för väpnad konflikt är låg, säger regementschefen Mattias Ardin.