Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson överlevde omröstningen.

ANNONS