Semper uppger att felkällan är åtgärdad. Pressbild.

ANNONS