En skadad floridansk hästmyra (lila färgklick på ryggen) får ett av sina ben amputerat av annan kolonimedlem. Ytterligare en myra hjälper till i proceduren.
En skadad floridansk hästmyra (lila färgklick på ryggen) får ett av sina ben amputerat av annan kolonimedlem. Ytterligare en myra hjälper till i proceduren. Bild: Danny Buffat/TT

Myror kan utföra avancerad kirurgi

Vi människor har trott oss om att vara ensamma om avancerad läkarvård. Men nya rön avslöjar att myror kan vara lika skickliga. Faktum är att de ibland utför avancerad kirurgi.

ANNONS
|

Nyligen fann forskare att en myrart, matabelemyran (Megaponera analis) från Afrika, vårdar sårskador på varandra med hjälp av egenproducerad antibiotika från speciella körtlar.

Matabelemyrorna är dagligen i strid med termiter vilket leder till att de ofta får något eller några ben avbitna med svåra sår som följd. Antibiotikan räddar livet på många av dem.

Den nya studien, som publiceras i Current Biology, visar att en annan art, den floridanska hästmyran (Camponotus floridanus) har tagit ytterligare ett steg framåt på läkarvetenskapens område. Den rengör inte bara sår, den amputerar också skadade ben.

Kirurgiska ingrepp

Genom att individmärka myror med små färgklickar kunde forskarna följa deras förehavanden i detalj. Den floridanska hästmyran lever i kolonier med över 8 000 individer och är känd för sin aggressivitet och smärtsamma bett.

ANNONS

Till skillnad från matabelemyran saknar den förmåga att producera antibiotika. Myrorna får därför nöja sig med att rengöra sår med munnen, men om den skadade kamraten är i livsfara övergår de snart till kirurgiska ingrepp. De verkar vara fullt kapabla till att göra en fullvärdig bedömning av skadans omfattning och hur de bäst ska åtgärda den.

Åtgärden var helt beroende av om skadan uppstått på ett lårben eller på ett smalben. Skadade lårben amputerades alltid genom att sjuksystern bet av dem långsamt. Operationen kan ta så lång tid som 40 minuter att genomföra, men var nästan alltid lyckosamma – över 90 procent av patienterna överlevde, medan myror som av olika anledningar inte fick behandling hade en överlevnad på bara 40 procent.

Livräddande insats

Om skadan uppstått på ett smalben avstod däremot myrorna från amputation och nöjde sig med rengöring av såret. Orsaken tycks vara att smalbenen blir infekterade snabbare. Att amputera dem tar för lång tid och skulle följaktligen vara meningslöst. Men att rengöra dem ger ändå goda resultat – överlevnaden ökade från 15 till 75 procent.

Att små insekter som myror har förmågan att utföra medicinska diagnoser, bedöma vilken typ av behandling som krävs, och sedan göra kirurgiska ingrepp överraskar säkert många.

ANNONS

– Det enda medicinska system som kan mäta sig med deras är vårt eget, säger studiens ledare, Erik Frank, beteendeekolog vid universitetet i Würzburg i Tyskland.

Fakta: Myror

Myrorna (Formicidae) är en familj bland de sociala insekterna. De är närmast släkt med getingarna. Cirka 14 000 arter är kända men det verkliga antalet cirka 22 000 arter. De finns i alla världsdelar utom Antarktis. De lever i kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Nästan alla är honor som är mycket nära släkt med varandra, oftast systrar. De är i de flesta fall sterila och delas upp i arbetare och soldater.

Källa: Universitetet i Würzburg

ANNONS