Ålgräs bildar ängar under vattenytan som kallats "havets barnkammare". Men i Bohuslän har många ängar försvunnit sedan 1980-talet, på grund av övergödning, överfiske och fritidsbåtar. Nu startar länsstyrelsen och Göteborgs universitet en återplantering av ålgräs vid Gåsö, nära Lysekil.
Ålgräs bildar ängar under vattenytan som kallats "havets barnkammare". Men i Bohuslän har många ängar försvunnit sedan 1980-talet, på grund av övergödning, överfiske och fritidsbåtar. Nu startar länsstyrelsen och Göteborgs universitet en återplantering av ålgräs vid Gåsö, nära Lysekil.

Nu sätts nya skott i havets "barnkammare"

"Havets barnkammare" behöver hjälp. Nu startar en återplantering av ålgräs – havsväxten som bildar ängar där ett myller av djurarter trivs, och som även gör vattnet klart och inbjudande. På vissa håll i Bohuslän är ålgräset nästan helt borta.

ANNONS
|

Biologer har länge oroats av att ålgräset försvunnit från västkusten.

- Ålgräs är jätteviktigt för den biologiska mångfalden. Det är ett hem för jättemånga kräftdjur och fiskar, och en förutsättning för stor rovfisk vid kusten som havsöring och torsk. Även ålen trivs där, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på länsstyrelsen i Västra Götaland.

De större fiskarterna lever i ålgräset som yngel, och söker sedan föda där som vuxna.

Behöver solljus

Ålgräs, även kallat bandtång, finns vid västkusten oftast på mellan en och fyra meters djup, ibland ner till sex meter. Den vackert gröna växten finns även runt Skåne och i Östersjön upp till Ålands hav. Men där växer ålgräset på lite andra typer av platser och har klarat sig bättre.

ANNONS

I Bohuslän finns ålgräsängar ofta i grunda vikar, där övergödning och båtliv ger problem. Fritidsbåtar river upp ålgräs med sina ankare och motorer. Skugga från båtar och bryggor gör att gräset inte får tillräckligt solljus.

I Kungälvs kommun, strax norr om Göteborg, är läget akut.

- Där har ålgräset minskat med 98 procent, säger Beatrice Alenius.

Inte återvänt

Övergödningen är inte lika markant i dag som för ett par årtionden sedan, men växten har inte kunnat återhämta sig som forskarna hoppats.

- När ålgräset försvinner finns det inget som håller sand och annat bottensediment på plats. Vattnet blir grumligt. Det blir en ond cirkel, beskriver Alenius.

Ålgräs och klart vatten hör ihop. Dels behöver gräset solljus, dels gör gräset självt att vattnet blir klart.

- Det tar upp näringsämnen som binds i sedimentet, vilket ger mindre övergödning och färre fintrådiga alger i vattnet. Gräsets rötter gör också att sedimentet inte grumlar upp. Det blir fint badvatten, säger Beatrice Alenius.

ANNONS

Flyttar skott

Nu startar länsstyrelsen och Göteborgs universitet en återplantering av ålgräs i skärgården vid Gåsö, utanför Lysekil.

- Man tar skott i närheten, från täta och friska bestånd, men bara ett fåtal. De planteras i vikar där ålgräset minskat eller försvunnit helt, förklarar Alenius.

Projektet fortsätter nästa år, kanske i ett annat område.

Båtägare kan visa hänsyn mot den viktiga växten genom att exempelvis köra långsamt på grunt vatten.

- Om man vill ha fisk och fina badplatser, då ska man vara rädd om ålgräset, säger Beatrice Alenius.

TT
Fakta: Ålgräs

Ålgräs, även kallat bandtång, är en undervattensört med breda, slaka blad som kan bli upp till två meter lång.

Växer på sandiga och mjuka bottnar ned till tio meters djup, i såväl salt som bräckt vatten.

Bildar vidsträckta undervattensängar med en fauna av kräftdjur, musslor och fiskar. Ängarna är en viktig miljö för torskyngel.

På 1930-talet drabbades ålgräset av en parasitsvamp som hotade utrota stora delar. Växten repade sig dock och återtog delvis sina forna växtplatser, men har åter minskat på grund av övergödning, överfiske och hamnanläggningar.

Om större fiskar försvinner så rubbas näringskedjan i flera led så att fintrådiga alger breder ut sig och kväver ålgräset.

Ålgräset behöver god tillgång till solljus. Det motverkar växthuseffekten genom att ta upp och lagra koldioxid.

Torrt ålgräs har förr använts som fyllnad i madrasser, som isoleringsmaterial och även som taktäckning.

Under andra världskriget användes växten som tobakssurrogat.

Källa: NE, länsstyrelsen i Västra Götaland

ANNONS