Om du inte har testat dig för covid-19 ska du bete dig som att du har sjukdomen och följa riktlinjerna om minst fem dygn, enligt de nya reglerna.
Om du inte har testat dig för covid-19 ska du bete dig som att du har sjukdomen och följa riktlinjerna om minst fem dygn, enligt de nya reglerna. Bild: TT

Nya karantänsreglerna: Då ska du stanna hemma eller gå till jobbet

På torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten lättnader i karantänsreglerna. Här är vad som gäller vid olika scenarier.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Tre grupper är nu undantagna från kravet om familjekarantän, det vill säga att stanna hemma om någon annan i hushållet är sjuk. Nedan följer en rad exempel.

Viktigt att påpeka är dock att de lättnader som gjorts gäller arbete och skola. Personer som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör dock fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan, enligt rekommendationerna. Alla, även de som är undantagna, bör också arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Jag har fått två doser vaccin och en person jag bor ihop med har fått konstaterad covid-19. Får jag gå till jobbet?

ANNONS

Stanna hemma. Vid två doser gäller fortfarande regeln om familjekarantän. Det innebär att du ska stanna hemma från arbete eller skola i minst fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Undantag kan göras för vissa yrkesgrupper, men det gäller få nyckelroller. Din arbetsgivare vet om det gäller för dig.

Tre doser och partner med symptom

Jag har fått tre doser vaccin och en person jag bor ihop med har fått förkylningssymptom. Får jag gå till skolan?

Personer som har tagit tre doser är undantagna för kravet om familjekarantän. Du får gå till skolan förutsatt att du själv är frisk.

Jag fick konstaterad covid-19 för tre veckor sedan. Nu har en person jag bor ihop med fått konstaterad covid-19. Får jag gå till skolan?

Ja, du får gå till skolan om du själv är frisk. Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk.

Jag har aldrig haft covid-19. Nu har en person jag bor med fått konstaterad covid-19. Får jag gå till jobbet?

Nej, då ska du inte gå till jobbet såvida du inte är vaccinerad med tre doser. Undantag görs även för särskilda yrkesgrupper. Arbetsgivare informerar de som berörs av detta.

ANNONS

Det gäller med barn och förskola

Min dotter är snuvig. Får hon gå till förskolan? När får hon det?

Om din dotter har symtom behöver hon vara hemma i minst fem dagar, och ska då ha varit symtomfri i åtminstone 48 timmar. Provtagning rekommenderas inte i det här fallet, men barn som börjat grundskolan tillhör en grupp som behöver vara på plats fysiskt, och kan därför testa sig vid sjukdom.

Jag fick feber och snuva för tre dagar sedan. Nu känner jag mig frisk. När får jag gå tillbaka till jobbet?

Tiden för hur länge någon som har bekräftad covid-19 har sänkts från sju till minst fem dagar. För att kunna återgå till jobbet ska man ha varit återställd och feberfri i 48 timmar.

Om du inte har testat dig för covid-19 ska du bete dig som att du har sjukdomen och följa riktlinjerna om minst fem dygn.

Samhällskritisk verksamhet

Jag jobbar inom kriminalvården. Min partner är snuvig. Får jag gå till jobbet?

Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet är undantagna kravet om familjekarantän, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs.

Kriminalvården finns med på MSB:s lista över nyckelfunktioner, men det är arbetsgivaren som avgör vilka inom personalen som kan undantas från regeln. Du ska alltså ta kontakt med din arbetsgivare och fråga vad som gäller för dig.

ANNONS

Grupper som är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.
ANNONS