Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anna Nergårdh har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt uppdrag för primärvården. Arkivbild.

Primärvården ska bli mer tillgänglig

Vårdcentraler ska få längre öppettider och primärvården ska kunna erbjuda fler behandlingar. Det föreslås i en utredning, som socialminister Annika Strandhäll (S) kallar "kanske den viktigaste utredning som finns i dag".

Regeringens utredare Anna Nergårdh har fått i uppdrag att se hur svensk primärvård ska kunna stärkas.

- Det ska vara primärvården som ska ha de bästa förutsättningarna att se till hela människan, säger Strandhäll.

Strandhäll anser att dagens sjukvård är uppbyggd för en annan tid då sjukhusen stod i centrum. Tanken med utredningens betänkande är att vården ska komma ned från sin "piedestal" och komma närmare människor och dessutom bli mer effektiv. En lång rad förslag läggs fram.

- Utgångspunkten är att vården ska utföras så nära medborgarna som möjligt, säger Strandhäll.

Utredaren föreslår bland annat att det i hälso- och sjukvårdslagen ska framgå att primärvården ska vara platsen som befolkningen i första hand ska vända sig till.

Tanken är bland annat att patienter oftare ska kunna få hjälp på vårdcentraler i stället för att behöva sitta många timmar på sjukhusens akutmottagningar och vänta i timmar.

Fler behandlingar

- Så länge det uppfattas som att det är svårt och att det tar tid att få vård och akuten alltid är öppen, så kommer det att vara dit man vänder sig, säger Anna Nergårdh.

Ett förslag är mer generösa öppettider i primärvården på morgnar och kvällar, och att patienter med brådskande behov ska kunna tas emot mellan klockan 07 och 22.

Ett annat förslag är att primärvården ska erbjuda patienterna fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktssköterska, dietist och kompetens som behövs för att möta befolkningens behov när det gäller psykisk hälsa. Detta utöver yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men att göra förändringen kommer att ta tid, och bristen på vårdpersonal är fortsatt akut.

- Det kommer att ta tid att göra den här omställningen, säger Nergårdh.

Fler allmänläkare

Utredaren vill också ha en tydligare lagstiftning kring rätten till fast läkarkontakt. Men då krävs en nationell satsning, där staten skjuter till pengar till landstingen.

Utredningen anser att det behövs fler specialistlärare i allmän medicin och föreslår därför att staten under en övergångsperiod bidrar med finansieringen att utbilda 1 250 allmänläkare från 2019 till 2027.

Nergårdh betonar på presskonferensen vikten av att patienter kan ha en fast läkarkontakt för kontinuitetens skull.

- Men det måste finnas en begränsning för hur många patienter man kan vara fast kontakt för, säger hon.

Därför ska Socialstyrelsen sätta en gräns för antalet patienter utifrån vad patientsäkerheten kräver.

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundet ställer sig positiva till utredningens förslag.

- Framför allt målbilden att primärvården ska vara navet. Att man ska ha delaktighet från patienterna och att man ska arbeta med hälsan, säger Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Samtidigt anser hon att en fortsatt satsning på utbildningar är nödvändig.

- Vi har en jättestor kompetensbrist i dag. Att man kan utvecklas i arbetet, har bra lön och inflytande på arbetet är viktigt för att få fler att vilja arbeta inom vården, säger Johansson.

Även SKL gillar det som presenteras.

- Det är jättepositivt att vi får en bred samsyn. För ska det här stora omställningsarbetet vara framgångsrikt behövs det, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande vid SKL.

Han välkomnar även att det enligt förslagen ska vara patienternas behov och förutsättningar som ska vara utgångspunkten för hur hälso- och sjukvården ska organisera sig. Samt att en fast läkarkontakt tydliggörs. Däremot är han kritisk till att förändringarna ska regleras i en förordning och inte i en lagtext.

- Om det ska finnas en långsiktighet måste det finnas stabila förutsättningar. Det här öppnar upp för att en sittande regering kan gå in och ändra förutsättningar utan att det finns en bred samsyn, säger Henriksson.