Kustbevakningens flyg bistår med att övervaka torkan i Emån.
Kustbevakningens flyg bistår med att övervaka torkan i Emån. Bild: Kustbevakningen

Räddningstjänsten övervakar Emån efter torkan

ANNONS
|

Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län tar hjälp av Kustbevakningen för att övervaka torkan i Emån. Flygningar över området ska ge en bättre lägesbild.

Östra Småland har drabbats av långvarig torka. Emån är ett viktigt vattendrag och läget är fortsatt kritiskt, med vattennivåer som stadigt sjunker.

"För oss på Kustbevakningen är det naturligt att bistå med vår kompetens och vår tekniska utrustning i sådana här situationer. Detta hör inte till vår ordinarie verksamhet, men vi passar på att testa våra system och bidra med kunskap", säger Hannu Aho, stationschef på Skavsta.

Begränsningar har införts för vattenuttag från ån.

Emån är sydöstra Sveriges största vattendrag och bidrar med dricksvatten till flera kommuner.

ANNONS
ANNONS