Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regeringen vill kunna stänga ner gallerior och butiker

Regeringen föreslår att pandemilagen träder i kraft 10 januari, om riksdagen godkänner den. Den nya lagen kan innebära att människor förbjuds att samlas på allmän plats och att verksamheter måste stänga.
– Vid mycket allvarliga lägen får regeringen besluta om åtgärder för hindra trängsel. Nedstängning av butiker, kollektivtrafik eller shoppingcenter, säger Lena Hallengren (S), socialminister.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en tillfällig pandemilag med anledning av covid-19.

Lagen skulle innebära att riksdagen tillfälligt ger regeringen och vissa myndigheter befogenhet om fler bindande smittskyddsåtgärder än i dag. Det handlar om vissa bestämmelser som regleras i lag, men även mer detaljerade regler som Folkhälsomyndigheten tar fram.

Lagen innebär att regeringen kan bestämma att vissa verksamheter ska hållas stängda.

– Vid mycket allvarliga lägen får regeringen besluta om mer långtgående åtgärder för att hindra trängsel. Nedstängning av butiker, kollektivtrafik, shoppingcenter eller annan verksamhet som omfattas av lagen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Verksamheter som kan omfattas är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (regleras idag av ordningslagen)
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • butiker, köpcentrum
  • kollektivtrafik
  • gym, idrottsanläggningar
  • lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster
  • allmänna platser, som parker och badplatser

Förbud mot att vistas på allmän plats

Lagen kan också innebära att att människor kan förbjudas från att vistas på allmän plats, som till exempel en badplats, ett torg eller en park.

Om regeringen fattar ett beslut om nedstängning eller förbud mot att samlas på allmän plats så ska även riksdagen behandla frågan, inom två veckor.

Kommunerna kan också besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats.

– En specifik badplats till exempel. Men bara om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen i fråga, det får inte innebära en begränsning i rörelsefriheten, säger Lena Hallengren.

Kan dömas till böter

Regeringen föreslår att länsstyrelserna får ansvar för tillsynen av den nya lagen.

Om man som privatperson trotsar ett förbud om att samlas på en allmän plats kommer man att kunna dömas till böter.

Om en verksamhet bryter mot reglerna ska länsstyrelsen kunna förelägga den med vite, alternativt stänga verksamheten. Det beslutet ska man kunna överklaga till domstol.

Förslaget: Träder i kraft 10 januari

Pandemilagen har varit ute på remiss hos över hundra myndigheter, kommuner och organisationer som har fått komma med synpunkter.

– Även riksdagspartierna har bidragit med värdefulla synpunkter och regeringen kommer fortsätta hålla den kontakten inför riksdagsbehandlingen. För det är viktigt att förslaget förankras i Sveriges riksdag, säger Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att lagen träder i kraft 10 januari 2021 och gäller till sista september 2021, förutsatt att förslaget godkänns av riksdagen. Riksdagen har kallats in första veckan i januari för att fatta beslut om lagen.

Socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff. Bild: Fredrik Sandberg/TT