Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Arkivbild.
Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

S: Låt staten ta över all personlig assistans

Socialdemokraterna vill att staten ska ta över hela ansvaret för personlig assistans. Därmed finns en bred majoritet i riksdagen för en sådan reform.

ANNONS

En statlig utredning föreslog i mars att staten, genom Försäkringskassan, ensam ska besluta om och finansiera personlig assistans från 1 januari 2026.

– Vi har landat i att ställa oss bakom utredningens förslag, säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Lena Hallengren.

Hon pekar på framförallt två fördelar med att låta staten ta över hela ansvaret. En är att personer med assistansbehov då får mer enhetliga och rättssäkra bedömningar över hela landet. En annan är att det blir lättare att upptäcka fusk med assistansersättning.

Välkommet bland liberaler

Liberalerna välkomnar Socialdemokraternas beslut. Malin Danielsson, riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson för partiet, säger att frågan ligger Liberalerna varmt om hjärtat.

ANNONS

– Vi samarbetade med Socialdemokraterna förra mandatperioden och ett av kraven vi hade i januariavtalet var att en utredning som denna skulle komma till stånd, säger Danielsson och fortsätter:

– Att det finns något att ta ställning till är tack vare Liberalerna som drev igenom det helt enkelt. Det är positivt att de nu också ställer sig bakom förslagen.

Delat huvudmannaskap

I dag är det så kallade huvudmannaskapet delat mellan kommunerna och staten. Försäkringskassan handlägger de personer som har störst behov av stöd, medan kommunerna ansvarar för dem med ett mindre stödbehov. Kommunerna är i dag skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen

När utredningen presenterades uttalade sig socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) positivt om att låta staten ta över hela ansvaret för den personliga assistansen.

– Vi förväntar oss nu att regeringen för arbetet vidare och fastställer en tidsplan, säger Hallengren.

ANNONS