Så länge kommer kungen att sitta kvar på tronen

Kung Carl XVI Gustaf är troligen landets mest kända man. Men det är få som får komma nära honom och in bakom kulisserna på slottet. Filmregissören Karin af Klintberg fick göra det i över två år. Nu berättar hon hur det var att hänga med honom och vad som var viktigt för henne.
– Det var väldigt tydliga regler. Det är jag som besöker honom i hans värld och jag fick inte ta honom ur den världen.