Den svenska namntraditionen härstammar från en tid utan ärftliga efternamn, enligt namnforskaren Katharina Leibring.

Redan kund?Logga in här