I Sverige använde 20 procent av alla män snus dagligen under 2021.

ANNONS