Socialtjänsten ska stoppa gängen genom att omhänderta barn

Regeringen fokuserar hårt på att knäcka gängen och en av socialtjänstens viktigaste uppgifter blir att stoppa nyrekryteringen. Samtidigt rasar en desinformationskampanj mot socialtjänsten som anklagas för att kidnappa barn. Nu flaggar regeringen för att fler barn kan tvångsomhändertas framöver – i kampen mot den organiserade brottsligheten.
– Barnets bästa ska alltid gå före de biologiska föräldrarnas rätt till barnet, säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Gängkriminaliteten är regeringens ödesfråga, något de fyra partierna i regeringsunderlaget gått till val på att bekämpa. I Tidöavtalet varvas förslag på hårdare straff med bättre verktyg till brottsbekämpande myndigheter.

Här lyfts också de kommunala socialtjänsternas roll.

Regeringen vill ändra socialtjänstlagen så att den får ett tydligare brottsförebyggande fokus. Socialtjänsten ska tvingas kalla föräldrar till samtal inom 24 timmar efter att ett barn gripits.

– Det finns inget barn som föds som brottsling. Vi måste börja i rätt ända. Samtidigt som vi behöver arbeta med repressiva åtgärder är egentligen det allra viktigaste att vi tänker om och arbetar förebyggande, säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

ANNONS
Camilla Waltersson Grönvall (M) från Lilla Edet är den enda av ministrarna som kommer från Västsverige.
Camilla Waltersson Grönvall (M) från Lilla Edet är den enda av ministrarna som kommer från Västsverige. Bild: Filip Powidzki Casserblad

LÄS MER:Polischefen: Åttaåringar rekryteras till kriminella gäng

När vi ses har hon tillbringat dagen i Alingsås för att få en inblick i hur socialtjänsten där arbetar. Hon lyfter fram exempel på hur de bygger upp relationer till familjer och ungdomar samt hur de samarbetar med polisen.

– Vi ser att många av de barn och unga som rekryteras in i brottslighet redan i unga år, där har det börjat rasa i skolan. Man börjar vara frånvarande utan att det reageras tillräckligt starkt runt detta. Där behöver skolan, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård få bättre möjligheter att arbeta tillsammans, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Polisen vill ha info

Idag får myndigheter inte dela sekretessbelagd information med varandra. Men enligt socialtjänstministern ställer sekretessen mellan socialtjänsten och andra myndigheter till det och gör det svårare att nå unga tidigt. Värdefull information kanske inte når exempelvis polisen eller skolan och myndigheter får svårare att jobba tillsammans. Därför vill regeringen att skolpersonal, socionomer och poliser ska kunna utbyta information som rör unga.

– Just polisen är en myndighet som länge efterfrågat andra möjligheter att bryta ned sekretessen, för att kunna möta samhällets insatser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hur ser du på risken att man inte vågar söka hjälp hos socialtjänsten om man släpper på sekretessen?

ANNONS

– Det är jätteviktiga frågor som vi verkligen måste väva in i de förslag som ska komma. Förslagen måste ta hänsyn till varje persons integritet, men samtidigt säkerställa att barnets trygghet sätts i första rummet.

I Alingsås är polisen regelbundet på plats hos socialtjänsten, och socionomer är hos polisen.

– Och det här bygger ju relationer. Det är skälet till att vi vill ha poliser synliga i samhället, närmre där ungdomar finns. För bygger man tillit och förtroende, och visar att man också finns där för att hjälpa och stödja, då skapar man heller inte det vi såg med påskupproren, att man ger sig på det som ska vara samhällets yttersta skydd, säger hon.

Göteborg har polisanmält

Just tilliten till socialtjänsten är något som kommit i ljuset den senaste tiden. Tidigare i år flammade en desinformationskampanj mot socialtjänsten upp, som gick ut på att socialtjänsten kidnappade barn till personer med invandrarbakgrund. Förra veckan rapporterade SVT om en video där en man säger att han fått information om att personer har köpt sprängmedel och vapen för att begå attentat mot socialtjänsten i Göteborg och ”döda de ansvariga”.

Enligt SVT ska socialtjänsten i Göteborg polisanmäla händelsen.

– Desinformation är ett hot mot demokratin. Jag vill verkligen vara tydlig med att svensk socialtjänst inte kidnappar barn. Tvångsomhändertagande är en sista utväg och görs bara om ett barn far illa i hemmet, säger Camilla Waltersson Grönvall.

ANNONS

Hon säger att regeringen fokuserar på barnets bästa på ett sätt som ingen annan regering har gjort förut.

– Barnets bästa ska alltid gå före de biologiska föräldrarnas rätt till barnet, och det arbetar vi med lagstiftning runt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av den tidigare regeringen att arbeta mot desinformation. Det handlar bland annat om att informera om hur socialtjänsten arbetar och om hur föräldrar får stöd, och kontakter med civilsamhälle och trossamfund.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att sprida rätt information. Vi behöver alla stå upp för hur svensk socialtjänst fungerar.

Mer tvång i lagen

Samtidigt som socialtjänsten felaktigt anklagas för att kidnappa barn, vill regeringen att tvångsåtgärder ska användas oftare. Anledningen är att skydda barn som är utsatta för våld eller befinner sig i kriminella miljöer.

Lagen ska också utredas, så att möjligheterna att omhänderta dessa barn ökar.

Camilla Waltersson Grönvall säger att det långsiktiga målet är att inga barn ska behöva tvångsomhändertas. Samtidigt är det ett skydd mot de allra mest utsatta.

– Det här kan vara en tillfällig tid där vi behöver ha fler möjligheter till tvångsomhändertagande. Kopplat till miljöer med gängkriminella kan det bli fler omhändertaganden under en tid, tills vi ser att det förebyggande arbetet får bättre resultat.

ANNONS

Hur ser du på risken att pratet om fler tvångsomhändertaganden spär på desinformationen om att det skulle röra sig om kidnappningar?

– Det är viktigt att trycka tillbaka den sortens desinformation. Vi behöver arbeta med alla de här frågorna. Inget barn tvångsomhändertas i Sverige utan skäl, att hemmet har brustit i den grundläggande omsorgen.

Hon säger att tvångsomhändertaganden blir färre ju mer förebyggande man arbetar.

– Ju tidigare man anmäler, eller söker hjälp, desto större möjligheter finns det till stöd som gör att vi i förlängningen får färre tvångsomhändertaganden.

Camilla Waltersson Grönvall (M) var på besök i Alingsås.
Camilla Waltersson Grönvall (M) var på besök i Alingsås. Bild: Filip Powidzki Casserblad

Anmäla papperslösa

En annan del av Tidöavtalet handlar om att anställda vid myndigheter och kommuner ska tvingas rapportera när de kommer i kontakt med personer som saknar rätt att vistas i Sverige. Det har skapat debatt, både bland lärare, men också forskare som menar att det bryter mot socialarbetares yrkesetiska principer, och skapar ett angiverisamhälle i stället för att ge utsatta människor skydd.

Skolministern Lotta Edholm (L) har sagt till SVD att hon inte tycker att skolpersonalen ska ha informationsplikt och sjukvårdsministern vill utreda ett undantag för sjukvårdspersonal.

Men Camilla Waltersson Grönvall har en annan linje kring socialtjänsten.

– Att vi har tillåtit ett skuggsamhälle att växa fram är ett svek mot människor. Det gör att man lever i ett utanförskap som är... Det är ju förfärligt. Vad är egentligen medmänsklighet och vad är det att ta ansvar?

ANNONS

Så socialtjänsten ska rapportera om någon som inte har rätt att vara i Sverige söker hjälp?

– Jag tänker att har man fått ett nej, då har man fått ett nej. Och det måste också då respekteras.

Camilla Waltersson Grönvall

Född: 1969

Från: Lilla Edet

Gör: Moderat socialtjänstminister för regeringen Kristersson.

Bakgrund: Utbildad lärare. Riksdagsledamot sedan 2010. Varit utbildningspolitisk- och socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

ANNONS