Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) och regeringens utredare Nils Öberg presenterar utredningen" Att bryta ett våldsamt beteende".

Stöd till våldsutövande män kan rädda kvinnor

Män som utsätter kvinnor för våld måste få bättre stöd för att bryta beteendet. Med fler specialiserade mottagningar och större möjlighet för myndigheter att kunna slå larm om riskfyllda män ska våldet minska, tror regeringens utredare. Kritiker anser att fokus hamnar fel.

Berättelserna om kvinnor som utsatts för våld av en närstående man, ibland så brutalt att hon dödats, är många. Inte sällan har det senare visat sig att myndigheter har känt till problematiken, men att det aldrig lett till någon åtgärd.

I vissa fall har sekretessregler stått i vägen för att exempelvis vården ska kunna larma polis om att någon riskerar att utsättas för våld.

- Det är inte rimligt. Vi har pekat på ett antal exempel där man om detta hade varit tillåtet hade kunnat förhindra att våldet hade utövats, och i slutänden att kvinnor dör av våldet, säger regeringens utredare Nils Öberg.

I dag lämnade han över utredningen "Att bryta ett våldamt beteende" till jämställdhetsminister Lena Hallengren (S), där bland annat en förändring av sekretessreglerna föreslås, så att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska få större möjlighet att lämna uppgifter vidare till polis.

Vill ha hjälp

Enligt Nils Öberg är många män beredda att söka hjälp för sitt våldsbeteende. Men hur – och om – de får det beror på var de bor. Kommunernas insatser till våldsutövare skiljer sig kraftigt åt i landet, har utredningen visat. Därför bör det införas ett uttryckligt ansvar i socialtjänstlagen för insatser för våldsutövaren.

- Det kan inte vara så att om man har en våldsproblematik, men bor i en viss del av landet, så får man ingen hjälp, säger Nils Öberg, som också är Kriminalvårdens generaldirektör.

Han tror också på att vården måste delta mer aktivt i det förebyggande arbetet mot våld, och att specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet.

- Det går att förändra män som har ett våldsamt beteende, men det måste ske professionellt och då är det väldigt viktigt att kommuner och landsting samarbetar kring de här individerna.

Utsatta situationer

Ordföranden för Kvinnojourernas riksorganisation (Roks), Jenny Westerstrand, är kritisk. Främst tycker hon att resurserna bör användas till de drabbade, och för att stödinsatser riskerar att normalisera våldet.

- Ge i stället kompromisslöst stöd till den som utsatts, hjälp de utsatta att berätta om det, hjälp dem att få egna bostäder och en ekonomi som fungerar, säger hon och tillägger att utsatta kvinnor och barn i dag bollas mellan boenden och hamnar i otroligt utsatta situationer.

- Det är inte på långa vägar löst av samhället, säger Westerstrand.

Nils Öberg håller med om att mycket fokus ska läggas på dem som utsätts:

- De insatser som görs för att förändra beteenden för dem som faktiskt är grundorsaken får självfallet inte ske på bekostnad av dem som drabbas av våldet.