Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hur statens utredningar bedrivs bör ses över i demokrati- och effektivitetssyfte, menar två statsvetare. Arkivbild.

Statsvetare: Se över statens utredningar

Statens utredningar bör ses över, skriver de två tunga statsvetarna Marja Lemne och Göran Sundström på DN Debatt.

Utredningarna får allt oftare kritik för att ha brister vilket kan leda till att regeringsbeslut fattas på bristfälliga underlag, menar statsvetarna och tillägger att utredningstider har kortats och deltagandet från partier och organisationer minskat.

"Kritiken måste tas på allvar", skriver de.

Från januari 2015 till juni 2018 utfärdade regeringen 438 kommittédirektiv, varav 206 var tilläggsdirektiv. Alla utredningar som dessa mynnar ut i, som sedan skickas på remiss och svaras på, är resurskrävande och av demokrati- och effektivitetsskäl bör därför kommittéväsendet i Sverige ses över, menar Lemne och Sundström.

Kvaliteten, betydelsen, styrningen, remisshanteringen och regleringen är punkter de vill ska granskas eller undersökas.