Ahn-Za Hagström, chef för NCT. Arkivbild.
Ahn-Za Hagström, chef för NCT. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Sverige fortsatt utpekat mål för terrorister

Sverige kommer troligen att vara ett utpekat mål för våldsbejakande islamister även under 2024, enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning.
Men det finns osäkerheter och Sverige skulle också kunna återgå till att ses som ett "legitimt" mål.

ANNONS

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) presenterar på tisdagen sin bedömning av terrorhotet under året.

– Terrorhotet är fortsatt högt och komplext och det bedömer vi kommer att hålla i sig under det här året, säger Ahn-Za Hagström, chef för NCT.

Men årets bedömning innehåller större osäkerheter än den förra.

– Vi har sett att intensiteten med vilken Sverige pekas ut som måltavla varierar, det kommer att finnas toppar och dalar. Sen är frågan hur pass ihållande de här topparna och dalarna blir.

En avmattning

Under senhösten såg NCT en viss avmattning i vilken mån just Sverige pekades ut som måltavla, när blickarna i stället vändes mot kriget mellan Israel och Hamas.

ANNONS

Och NCT utesluter inte att Sverige skulle kunna gå mot att återigen ses som ett "legitimt" mål, i stället för "prioriterat".

– Det handlar om just det, att Sverige inte blir ensamt utpekat i samma utsträckning som vi såg bitvis under 2023. Vi vill gärna se att det håller i sig, och inte bara beror på att fokus flyttat och att något annat fått större plats på agendan, säger Ahn-Za Hagström.

Är det fortfarande motiverat att Sverige ligger på en fyra i terrorhotnivå?

– Vi gör inte någon bedömning som motsäger säkerhetspolischefens senaste beslut att ligga kvar på en fyra, säger Ahn-Za Hagström.

Terrorhotnivån höjdes till högt, en fyra på den femgradiga skalan, i augusti i fjol, och i början av året beslutade Säpochef Charlotte von Essen att det fortsatt skulle gälla.

Extremist-influencers

Ahn-Za Hagström framhåller att läget kan förändras mycket snabbt. Det behöver inte ha skett en faktisk koranbränning i Sverige – bara uppfattningen att det skett kan vara tillräckligt, säger hon.

– Det hänger också ihop med enskilda aktörer, "extremist-influencers", och deras möjlighet att nå ut till en bred publik och spinna narrativet om Sverige.

Tröskeln för att peka ut Sverige är möjligen lite lägre i dag jämfört med tidigare, säger hon.

ANNONS

– Sverige kan komma att pekas ut igen, men det kan också vara så att avmattningen vi såg under senhösten håller i sig, det vill säga att Sverige återgår till att betraktas som en del av väst.

Fakta: Ensamagerande största hotet

Största terrorattentatshotet kommer fortsatt från ensamagerande i antingen våldsbejakande islamistiska miljöer eller högerextremistiska miljöer.

Under 2023 skedde 14 terrorattentat i västvärlden. Nio genomfördes av våldsbejakande islamister och fem av våldsbejakande högerextremister.

Fem av de nio islamistiska terrorattentaten utfördes efter krigsutbrottet mellan Israel och Hamas i oktober.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från FRA, Must och Säpo.

Källa: NCT

ANNONS