Beslutet om utvisning har överklagats till migrationsdomstolen, som valt att gå på Migrationsverkets linje. Arkivbild.

ANNONS