Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utrikesminister Margot Wallström (S) frågas ut i KU.

UD ska bli bättre på att följa grundlagen

Utrikesminister Margot Wallström (S) lovar bot och bättring vad gäller UD:s förmåga att hantera handlingar och följa grundlag och offentlighetsprincipen.

Men hon anser egentligen inte att hon själv förtjänar kritik i det ärende som KU granskar. Det handlar om att UD först efter ett år började registrera uppemot 900 handlingar om kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd.

- Jag tycker att jag har reagerat så fort jag fick kännedom om det här, säger Wallström till journalister efter utfrågningen i KU.

Var oacceptabelt

Hon säger att det är oacceptabelt att UD, i princip, inte började registrera handlingarna på allvar förrän journalister från Dagens Nyheter bad att få se dem.

- Det tog alldeles för lång tid, säger Wallström.

Hon är sedan snart fyra år chef för ett departement som även före hennes tid utpekats som något av ett svart får när det gäller att leva upp till krav och intentioner i offentlighetsprincipen. Den finns i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, och ska garantera allmänheten insyn i myndigheters arbete.

Flera KU-ledamöter konstaterade att UD har fått återkommande kritik för att inte följa reglerna. Nu ska det dock bli ordning, enligt Wallström, som förklarade bristerna med kultur, hård arbetsbelastning, förhållandet att utrikesförvaltningen rymmer många myndigheter samt komplicerade sekretessfrågor.

- Jag har sett till att vi har förstärkt rättssekretariatet, vi har tagit tag i informationsgivningen om detta och jag har tagit itu med detta när jag förstod att det fortfarande tog för lång tid (att registrera handlingar), säger Wallström.

Inte velat dölja

Syftet har aldrig varit att dölja något, framhöll Wallström inför KU, flera gånger.

Det faktum att en arbetsgrupp med folk från både UD och FN-representationen i New York, en separat myndighet, upprättade och hanterade handlingar inom sig utan att registrera dem var "absolut inte" ett sätt att runda offentlighetsprincipen, enligt Wallström. Den digitala arbetsytan, som hon kallade den, var ett sätt att arbeta snabbt och effektivt med kampanjen.

- Det normala när myndigheter kommunicerar är att då blir de handlingar som utväxlas allmänna (och ska registreras). Det är intressant principiellt om man ska se på UD:s myndigheter på ett annat sätt, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M) och ifrågasätter om det är rimligt.

Han säger att han välkomnar Wallströms självkritik i övrigt.

- Det är anmärkningsvärt att UD återkommande får kritik av KU och då specifikt hanteringen av handlingar. Det är beklagligt. Det är viktigt att UD tar krafttag för att reda upp problemen, säger Norlén.