Unga kvinnor oftare långtidssjuka i covid

Fler kvinnor än män drabbas av långvarig covid – många är unga och högpresterande. Forskningsminister Matilda Ernkrans (S) säger att det finns en kunskapslucka kring sjukdomen.
– Vi vet inte vad som gör att personer drabbas av långdragna symtom eller vad som är den mest effektiva behandlingen eller rehabiliteringen, säger hon.

Redan kund?Logga in här