Jämställdhetsmyndigheten har granskat domar i mål som rör tvister mellan föräldrar om vårdnad, boende eller umgänge. Arkivbild.

ANNONS