Var sjunde föderska drabbas av förlossningsrädsla

Konstant oro, ångest och skräck. Över 14 procent av Sveriges alla kvinnor som väntar barn upplever förlossningsrädsla som försvårar kvinnans vardag.