Ombyggnationen vid Olskroken har pågått i fyra år – i bland med hjälp från luften. Här, under påsken 2021, ska en helikopter lyfta av kontaktledningar från de metallbågar som reser sig över spåren.
Ombyggnationen vid Olskroken har pågått i fyra år – i bland med hjälp från luften. Här, under påsken 2021, ska en helikopter lyfta av kontaktledningar från de metallbågar som reser sig över spåren. Bild: Jenny Ingemarsson

Tåg till och från Göteborg stoppas när bro ska byggas

Flera tågavgångar från Göteborgs centralstation ställs in under en veckas tid. Orsaken är byggarbete i det omfattande projektet ”Olskroken planskildhet”.
– Vår uppmaning till resenärer är att söka i appen, för att se hur ens specifika resa påverkas, säger Alice Roman Dadisho på Västtrafik.

ANNONS
|

2018 började arbetet med att bygga om hela spårsystemet vid Olskroken – en plats som har stor betydelse för tågtrafiken i hela Västsverige.

Ombyggnationen har under årens lopp lett till att tågtrafiken på vissa sträckor fått ställas in. Senast för knappt tre veckor sedan. Från och med onsdag sker det igen och kommer pågå en vecka framåt.

Under olika perioder kommer avgångar på två sträckor att ställas in. Det gäller tågresor från Göteborg mot Älvängen och Vänersborg, samt avgångar från Göteborg mot Uddevalla och Strömstad. Även resor i omvänd riktning drabbas.

Den sistnämnda sträckan påverkas dock först på fredagen.

ANNONS

– Vi har ersättningsbussar för vissa avgångar. Men på vissa sträckor ersätts inte tågtrafiken, utan då hänvisas resenärer till kringliggande trafik, säger Alice Roman Dadisho, presskommunikatör på Västtrafik.

Resenärer får gå från järnväg till spårväg

Då järnvägen mellan Gamlestaden och Centralstationen drabbas, vilket skedde även i fjol, kommer många att få resa med spårvagn i stället för tågvagn på just den sträckan.

– Vår uppmaning till resenärer är att söka i appen Västtrafik to go, eller i reseplaneraren, för att se hur ens specifika resa påverkas. Då får man upp den bästa möjliga resvägen utifrån när och var man ska åka, säger Alice Roman Dadisho.

Den 7 december ska samtliga tåg kunna rulla som vanligt igen.

Långa köer på E6 när järnvägsbro byggs

Det är dock inte bara tågtrafiken som påverkas av projektet. Bygget av en järnvägsbro över E6 – som ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken – väntas leda till långa köer i helgen.

Från klockan 13 till 17, och särskilt i norrgående riktning, väntas trafiken påverkas allra mest.

När allt arbete med ombyggnaden är över – i början av 2026 – ska sex järnvägsbroar och en gångbro stå färdiga vid Olskroken.

ANNONS