Tankvagnar med farligt gods spårade ur i Sävenäs

Två tågvagnar med giftig och brandfarlig gas kolliderade på Sävenäs rangerbangård på tisdagsmorgonen. Först sent på kvällen lyckades räddningstjänsten lyfta den sista vagnen på plats.
– Nu avvecklar vi och åker hem med våra styrkor, säger Bosse Johansson vid räddningstjänsten strax efter klockan 22.

ANNONS

Det blev en lång dags slitsamt och riskfyllt arbete för räddningstjänsten i Storgöteborg, sedan två vagnar med farligt gods krockat och skadats på Sävenäs rangerbangård på tisdagsmorgonen.

Under stor del av dagen var säkerhetsavståndet kring de två vagnarna hela 600 meter och allmänheten uppmanades att hålla sig undan och informera sig om utvecklingen. Vid 14.30-tiden meddelade räddningstjänsten att det avspärrade området på rangerbangården hade minskats till 100 meter.

En vagn behövde lyftas med kranbil

– Vi har kunnat konstatera att vagnarna var tömda. De är ju aldrig helt tömda utan det finns alltid en mängd kvar, men det gjorde att vi kunde dra ner på avspärrningarna, säger Lars Magnusson, insatschef vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

ANNONS

Den ena krockade tågvagnen innehöll etylenoxid och den andra väteperoxid. Den sistnämnda vagnen kunde under dagen flyttas från platsen. Räddningstjänsten gjorde dock bedömningen att vagnen med etylenoxid behövde lyftas med hjälp av en kranbil, en riskfylld men nödvändig övning för att avgöra nästa steg i insatsen.

– Vi vill undersöka vagnen, så att det inte skett något läckage där, säger Lars Magnusson.

Inblandade parter hade under eftermiddagen ett möte för att avgöra hur man skulle gå vidare med räddningsinsatsen.
Inblandade parter hade under eftermiddagen ett möte för att avgöra hur man skulle gå vidare med räddningsinsatsen. Bild: Jonas Lindstedt

Riggade vattenkanoner inför lyftet

Inför lyftet gjordes spridningsberäkningar och räddningstjänsten riggade vattenkanoner, för att kunna tvätta bort ett eventuellt utsläpp. Matilda Gustavsson, räddningsledare under insatsen förklarade hur platsen såg ut inför lyftet:

– Tankvagnen med etylenoxid står upp på rälsen, men ett tomt underrede till en godsvagn har i samband med krocken kilat in sig under tankvagnen.

Under förberedelserna höll man koll på vindens riktning och hastighet vid händelse av ett eventuellt gasutsläpp. Ett flertal myndigheter följde utvecklingen, bland annat polisen, ambulanssjukvården och trafikverket, regionstyrelsen, sjukvården och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lyftet, som av räddningstjänsten beskrevs som kritiskt och riskfyllt, flyttades fram flera gånger under kvällen av logistikskäl. När det väl genomfördes, vid 21.30-tiden, gick det smidigt.

– Allt har gått bra. Lyftet är gjort och vagnen står på rälsen igen, säger Bosse Johansson vid räddningstjänsten strax efter klockan 22.

ANNONS

Var vagnen skadad?

– Jag har inte fått någon information om skador på vagnen, men det är inget läckage i alla fall. Nu får andra ta över arbetet med att forsla bort vagnen.

Stundtals stora avspärrningar under dagen

Det var tidigt på tisdagsmorgonen som larmet kom om krocken och urspårningen på rangerbangården. En av vagnarna hade fått skador i ena gaveln, men enligt räddningstjänsten läckte inte något farligt gods ut. Ingen människa skadades i samband med olyckan.

Strax före klockan 07 meddelade polisen att de hade spärrat av ett område på en radie av 600 meter från olycksplatsen. Polisen beslutade även att evakuera ett flertal byggnader, bland annat Torpaskolan och förskolan Solgläntan.

– Vi har en stor insats tillsammans med räddningstjänsten och alla tillfarter från Munkebäcksmotet mot Sävenäs är avstängda, säger Jens Christensen vid polisen region Väst.

LÄS MER:Skolor stängda efter urspårningen – fritidselever evakuerades

Västtrafiktåg strandade efter olyckan.
Västtrafiktåg strandade efter olyckan. Bild: Meli Petersson Ellafi

Stora förseningar i kollektivtrafiken

Olyckan vållade stora problem i tågtrafiken och flera avgångar fick ställas in under dagen. Under sena eftermiddagen kunde man dock återuppta trafiken, men med förseningar. Även spårvagnstrafiken i närområdet påverkades.

LÄS MER:Så påverkas tågtrafiken av olyckan vid Sävenäs

Även påfarter på E20 vid Munkebäck spärrades av i samband med räddningstjänstens arbete.
Även påfarter på E20 vid Munkebäck spärrades av i samband med räddningstjänstens arbete. Bild: Meli Petersson Ellafi

Fakta: Farliga kemiska ämnen

Väteperoxid är en viktig industrikemikalie som används för att bleka produkter inom massa-, pappers- och textilindustrin – den används även för att bleka hår. Koncentrerade lösningar av väteperoxid i organiska lösningsmedel och gasblandningar innehållande väteperoxidångor kan vara explosiva.

Etenoxid eller etylenoxid är en färglös gas med sötaktig lukt som kondenseras till vätska vid 10,5 grader. Den är kemiskt mycket reaktiv och används industriellt i stor skala.

Gasen är brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft. Gasläckage antänds mycket lätt och riskområdet för tryckvåg, splitter och värmepåverkan (vid en eventuell antändning) blir större än det område som identifieras med en explosimeter.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning och det finns förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler.

Riskområdet vid större utsläpp omfattar 600 meter i vindriktningen vid normalt väder.

Gasen används för sterilisering av vissa kryddor samt sådan sjukvårdsutrustning som inte tål upphettning (t ex konstgjorda engångsnjurar).

Källa: NE, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RIB

ANNONS