Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

700 år gammalt vrak utanför Koster

Analys av ett vrak i Kostersundet har visat att det handlar om ett fartyg från 1300-talet. Vraket är därmed Bohusläns äldsta kända. Ett kungligt brev tyder på att fartyget varit inblandat i dåtidens handelskrig.

Vraket på Nordkostersidan av sundet är känt sedan länge men har antagits röra sig om en av Karl XII:s galärer, militära roddfartyg som låg där i början av 1700-talet. Områdets namn, Galejen, är ett uttryck för denna historieskrivning.
Analys av prover, som tagits av marinarkeologer från Bohusläns museum, har nu visat att virket är från 1310–50. Analysen visar också att eken möjligen avverkats i Danmark men troligen i östra England.

Omskrivet i brev
Det stärker teorin om att det rör sig om rester av det fartyg som engelske kungen Edvard III år 1361 skrev om i ett brev till sin svensknorska kollega Magnus Eriksson. Den engelske kungen klagar över att Magnus lagt beslag på lasten från ”ett vid Koster strandat fartyg”. Lasten värderades till 2 000 mark och var på väg till Skåne.
– Av brevet framgår att fartyget slogs sönder i en storm. Ortsborna hjälpte besättningen att föra i land godset men kungens fogdar kom sedan och la beslag på det, säger Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Bohusläns museum.
Han anar att händelsen var ett uttryck för dåtidens handelskrig.
– Hansan gynnades av den norsksvenska kungen och hade privilegium på sjöfarten. Att last beslagtogs hörde inte till ovanligheterna.
Staffan von Arbin ser kopplingen mellan vraket och brevet som sannolik och hoppas få fram ytterligare uppgifter om varor och rutt. I brevet namnges de engelska köpmän som klagat hos kungen. Fler brev kan alltså finnas i arkiven.

Fortsatt forskning
Han ser flera skäl att fortsätta forskningen kring vraket.
– Vrak förblir oftast anonyma. Kopplingen till brevet ger detta en särskild dimension.
– Vi har dålig kunskap om medeltida sjöfart och skeppsbyggnad. Praktisk fornvård skulle också behövas, så att att inte vraket förstörs.
Det ligger lite utsatt i strandkanten på bara någon meters djup. Delar syns vid lågvatten.
Analysen av vraket är en del av ett projekt som följt på studierna av det så kallade Skaftövraket men har även anknytning till arbete med Kosters kulturhistoria inför nationalparksbildningen. Staffan von Arbin skulle gärna se vraket uppmärksammat i planerat naturum på andra sidan Kostersundet.