Anders el skulle bli gratis – efter miss i elprisstödet

Anders Stridsberg, 60, bytte till bergvärme och solceller för att minska sin elförbrukning och sänka sina kostnader. Nu ska han, enligt sitt elbolag, få elprisstöd för en större förbrukning än han betalat för.
– Jag kommer få gratis el. Det känns helt fel. Jag behöver inte de här pengarna, säger han.
Nu ska Svenska Kraftnät förtydliga reglerna.