Att vara scout är en skyddsfaktor senare i livet

Som scoutledare arbetar Hampus Björklund utifrån ”learning by doing” med naturen som redskap.
– Man får med sig en hel del förmågor. Det kanske också är en förklaring till varför äldre scouter ofta är framgångsrika i arbetslivet, säger han. Och forskning stöder hans tes – personer som varit scouter som barn har på flera sätt bättre förutsättningar senare i livet.