Beslutet: Förskolan på Vitlycke läggs ned

Det var inte ett enhälligt beslut. Vid det senaste sammanträdet klubbade en majoritet igenom besparingarna på skolan i Tanum, vilket bland annat innebär att Världsarvsförskolan på Vitlycke stängs. Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet.