En skarp kurva och skymd sikt är inslag på den gamla vägen där cykelleden går. Men Tanums kommun bedömde att sträckan tillhör den säkrare delen av Bräckevägen, en uppfattning som inte delas av vägföreningens nya ordförande. ”Är det någonstans man får stå på bromsen vid möte så är det där”, säger Urban Wingren.
En skarp kurva och skymd sikt är inslag på den gamla vägen där cykelleden går. Men Tanums kommun bedömde att sträckan tillhör den säkrare delen av Bräckevägen, en uppfattning som inte delas av vägföreningens nya ordförande. ”Är det någonstans man får stå på bromsen vid möte så är det där”, säger Urban Wingren. Bild: Arvid Brandström

Cykelleden går på ”farlig väg” – trots miljonbygge

Cykelvägens incitament kan tyckas falla på att över 600 meter fortfarande går på den bedömt osäkra sträckan. Nu försöker den nya styrelsen bringa klarhet i vägbygget som de aldrig önskade.
– Jag tycker att det är förskräckligt att folk gör så här, det är inte i ett sånt samhälle man vill bo, säger Urban Wingren.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeFjällbacka usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Den cyklist som trampat över nya bron vid Anråsälven i riktning mot Fjällbacka kan fortsätta på den grusade cykelvägen en bit till. Men strax före en backe tar den plötsligt slut. Efter det dröjer det över 600 meter innan man kan rulla på den nyanlagda vägen igen. Om man vill ta sig däremellan på sadel är man lämnad åt att använda Bräckevägen, som den tidigare styrelsen bedömde var för farlig för att använda som cykelled. Den av styrelsen bedömda osäkerheten på vägen var upphovet till att bygget blev mer än två miljoner kronor dyrare än vad som först var tänkt, bekostat av kommunala skattepengar.

ANNONS

Att den nya cykelvägen inte löper hela sträckan från Anråsälven till Tetra Pak beror på att två fastighetsägare vägrade upplåta mark för den. Kerstin Thorén Karlsson är en av dem. Hon är av uppfattningen att den gamla vägen duger mycket väl som cykelled. Om underlag visade på motsatsen hade hon inte haft något emot en ny cykelväg på hennes mark – men hanteringen måste gå rätt till, menar hon.

Redan i första dialogen med den dåvarande ordföranden i vägföreningen drog hon öronen åt sig. Kerstin Thorén Karlsson har koppling till trakten i generationer tillbaka och har under många år varit aktiv inom vägföreningen. I 19 år var hon ordförande, parallellt med jobb på bank och som redovisningskonsult.

Då sa jag att du sitter på dubbla stolar och det får man inte göra som ordförande

Hennes del i vägprojektet började med att hon blev kontaktad av ordföranden i vägföreningen, som informerade henne om att kommunen ville bygga cykelväg. Därför föreslogs hon skriva på ett avtal i vilket hon gick med på att låta vägen byggas på hennes mark.

– Om kommunen vill bygga väg så får de kontakta mig, sa jag till honom, säger Kerstin Thorén Karlsson.

Då fick hon ett svar som hon inte hade räknat med – ordföranden hade utöver sitt uppdrag i vägföreningen även uppgiften att projektleda bygget för Tanums kommuns räkning.

ANNONS

– Då sa jag att du sitter på dubbla stolar och det får man inte göra som ordförande, säger hon.

Här upphör cykelvägen med anledning av att fastighetsägare vägrade upplåta sin mark för ny väg.
Här upphör cykelvägen med anledning av att fastighetsägare vägrade upplåta sin mark för ny väg. Bild: Arvid Brandström

Det var flera saker som fick henne att reagera mot förfarandet. Planerna på cykelväg var inte förankrade med vägföreningens medlemmar. Föreningens uppdrag är endast att förvalta befintliga vägar, inte bygga nya åt kommunen, menar hon. Dessutom hade ingen lantmäteriförrättning gjorts, vilket är regel vid nya vägbyggen.

– Jag har tvärvägrat att skriva under från första stund. Eftersom jag suttit i styrelsen i 19 år vet jag vad man får och inte får göra. De började i fel ände, säger Kerstin Thorén Karlsson.

Eftersom hon och ytterligare en fastighetsägare inte ställde upp på bygget kunde inte cykelleden gå som planerat. Anledningen till att cykelvägen från början skulle ­byggas var att vägföreningens styrelse menade att den befintliga vägen var för farlig att ha cykelled på. Nu får ändå leden gå längs denna väg.

”Det hade varit bra om vi kunnat träffa överenskommelse med samtliga markägare, men det har tyvärr inte varit möjligt hittills. Det har påverkat helheten negativt men inte varit avgörande, då just de avsnitten tillhörde de säkrare på vägen innan förbättringarna gjordes”, skriver Tanums kommun­direktör Ulf Ericsson i ett mejl till tidningen.

ANNONS

Med anledning av Kerstin Thorén Karlssons långa erfarenhet av att sitta i vägföreningens styrelse var det många medlemmar som ville att hon skulle ta plats i den igen. Därför är hon numera kassör, efter att den förra styrelsen avgått. Bedömningen att den del av bil­vägen som tillhör hennes mark skulle vara säkrare än andra sträckor delar varken hon eller övrig styrelse. 70-vägen har skymd sikt av lövträd, består av branta backar och en 90 graders kurva.

– Är det någonstans man får stå på bromsen vid möte så är det där, säger Urban Wingren, vägföreningens nya ordförande.

Den senaste tiden har han lagt ner mycket tid på att söka klarhet i vad som hände när Tanums kommun ville dra cykelled igenom deras vägförenings område. När Urban Wingren fick se avtalet som skrivits mellan parterna blev han bestört – i det står att vägföreningen ska underhålla den nya vägen i 25 år framöver. Oklarheterna om vägarbetets utförande i kombination med det långa underhållsuppdraget gör att Urban Wingren känner en oro för föreningens ekonomi.

Förra ordföranden krävde att ny cykelväg skulle byggas med pengar från kommunkassan, vilket kommundirektören accepterade. Senare fick ordförandens svärson bygguppdrag för över 700 000 kronor.
Förra ordföranden krävde att ny cykelväg skulle byggas med pengar från kommunkassan, vilket kommundirektören accepterade. Senare fick ordförandens svärson bygguppdrag för över 700 000 kronor. Bild: Arvid Brandström

Det handlar bland annat om diken att lagts igen för att bereda plats åt cykelvägen – utan att lantmäteriet varit inkopplade. Därför befarar Urban Wingren att de vägpartierna riskerar att bli översvämmade vid tung nederbörd och snösmältning. I ett sådant läge riskerar vägföreningen att behöva stå för kostnaderna att återställa vägen. Nu vill han att kommunen tar på sig ansvaret för den cykelväg som varken han eller andra medlemmar hade möjlighet att besluta om.

ANNONS

– Det ska finnas ett kristallklart juridiskt dokument som säger att vi inte har med den vägen att göra, säger han.

Om inte kommunen betalar det kommer vi att stämma styrelsen

Han vill också få utrett om dikena täppts igen på ett korrekt sätt.

– Det måste någon vägkunnig person se över och det tycker jag att kommunen ska stå för, säger Urban Wingren.

Skulle det visa sig att vägen kräver ombyggnation som vägföreningen ska stå för kommer han att överväga att stämma de förra styrelsemedlemmarna, där bland annat kommunpolitikern Hans Schub (M) var styrelseledamot.

– Om inte kommunen betalar det kommer vi att stämma styrelsen. Har de begått ett fel som vållat föreningen ekonomisk skada är det brottmål, säger Urban Wingren.

Han är mest upprörd över att Tanums kommun gått med på det upplägg som den förra styrelsen presenterade. Det resulterade bland annat i att styrelseordföranden Håkan Ydner kunde ge uppdrag till sin svärson värt hundratusentals kronor och själv fick uppdrag som byggkonsult, vilket han fakturerat kommunen mer än en halv miljon kronor för.

– Att styrelser och individer beter sig illa och gör saker för sin egen vinnings skull är en sak. Men att kommunen går med på det tycker jag är skit, säger Urban Wingren och fortsätter.

ANNONS

– Jag tycker att det är förskräckligt att folk gör så här, det är inte i ett sånt samhälle man vill bo.

ANNONS