Eleverna fick stanna kvar i skolan tills hotet var avvärjt på fredag eftermiddag.