"Ett år med mycket smärta, elände och förödelse"

För Tanumsbon Olexandra Tershak Gustavsson har det senaste året inneburit uppgivenhet och sorg, när hon sett sitt hemland Ukraina bli invaderat. Men hon är också rörd av allt stöd från både länders regeringar och individuella invånare.