Flera magsjuka efter att förskolor smittats av kontaminerat vatten

Flera personer har blivit smittade efter att magsjuka cirkulerat bland barn och personal på två förskolor i Grebbestad. Efter att kommunen gjorde ett prov på dricksvattnet upptäckte man förekomst koliforma bakterier, sjukdomsframkallande bakterier som ofta finns i avloppsvatten.