Fordonskrock på E6

Två kollisioner inträffade på E6 under tisdagskvällen, med stopp i norrgående körfält och påverkat trafikläge som följd.