Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Byggnadsnämnden godkände bygglovet två gånger, men båda gångerna upphävde länsstyrelsen besluten. Arkivbild. Bild: Adam Ihse
Byggnadsnämnden godkände bygglovet två gånger, men båda gångerna upphävde länsstyrelsen besluten. Arkivbild. Bild: Adam Ihse

Fritidshuset fick beslutat bygglov upphävt – två gånger

En person ville ersätta ett gammalt fritidshus med ett nytt. Två gånger fick hen godkänt av miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun – båda gångerna avslog länsstyrelsen beslutet.

Det var i december 2017 som miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun gav bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på Dyngön.

Planen var att riva ett gammalt fritidshus och ersätta det med ett nytt, mer än dubbelt så stort. Bygglovsavdelningen rekommenderade nämnden att avslå bygglovet eftersom byggnadens utformning och placering inte tog hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen.

Trots det godkände nämnden bygglovet.

Nämnden fick bakläxa

I augusti förra året gav länsstyrelsen nämnden bakläxa. Beslutet upphävdes på grund av bristande beslutsmotivering.

En dryg månad senare beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna ett nytt bygglov.

Nu avslår länsstyrelsen det bygglovet också.

Platsen för bygglovet ligger inom ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv, motiverar länsstyrelsen. Den ligger också inom kommunens kustzon som även den är av riksintresse.

Kubisk med stora glaspartier

Hänsyn ska också tas till landskapets siluett. Hus som byggs i området ska anpassas till miljön och byggnader nära vattnet bör likna typiska sjöbodar eller magasin.

Länsstyrelsen menar att byggnaden som bygglovet gäller har en "icke traditionell utformning" och hänvisar till att den är kubisk till formen och har stora glaspartier.

"Länsstyrelsen bedömer att byggnaden kommer att upplevas som hög och framträdande i landskapet", står det i avslaget.