Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Inspektion. Miljökontrollen vid Tanums gymnasieskola visade på ett antal brister.

Hälsobrister på Tanums gymnasium

Efter en miljöinspektion på Tanums gymnasieskola framkom ett antal brister gällande städning och dokumentation.

Kommunens miljöavdelning besökte i mitten av januari Tanums gymnasieskola för en så kallad offentlig tillsyn, där man kontrollerade hur verksamheten lever upp till Miljöbalkens föreskrifter. Vid inspektionen framkom en rad olika brister kopplat till främst städning. Bland annat var golvet i städförrådet smutsigt, likaså taklamporna i kafeterian samt de höga fönstren i trapphuset. Det kunde även konstateras att sofforna var skräpiga och att de stoppade stolarna i klassrummen hade samlat på sig mycket damm.

Flera av miljöavdelningens påpekanden gällde också dokumentation av olika slag. Det saknades förteckning samt säkerhetsdatablad över de aktuella kemikalier som används inom verksamheten. Även skriftliga rutiner för hantering av farligt avfall var något som fattades. Dessutom saknades vid inspektionstillfället rutiner för rengöring av textilier, såsom soffor, mattor, stoppade stolar samt textilier i teatern. I sitt protokoll trycker miljöavdelningen på att dessa brister har funnits vid tidigare kontroller och att det därför är mycket viktigt att personalen åtgärder dem så snart som möjligt.

Flera förbättringsåtgärder diskuterades också i samband med tillsynen. Bland annat var allmänbelysningen svag i datasalen och det saknades punktbelysning vid arbetsplatserna. Det förekom även klagomål på dålig luft i vissa lokaler. Vikten av att utreda det och därefter anpassa antalet personer i salarna påpekades därför.

Christer Larsson, rektor vid Tanums gymnasieskola, säger att man generellt alltid åtgärdar uppkomna brister direkt.

– De saker som ligger på vårt ansvar är vi noga med att åtgärda. Sedan kan det vara fel som fastighetsskötarna behöver titta på och de har en prioriteringslista att gå efter. Alla inspektioner följs ju av en uppföljningskontroll vilket blir ett kvitto för oss på att vi åtgärdar det vi ska.