Hamburgsundskolan får hård kritik av Skolinspektionen

Brister rörande trygghet, studiero och arbete mot kränkande behandling. Det är vad Skolinspektionen kommit fram till efter en tillsyn av Hamburgsundskolan i Tanum.
– Vi behöver gå igenom hur vi ska jobba, säger biträdande rektor Sven-Eric Ohlsson.