"Detta är bra för att man ser att det går till något konkret", säger Johanna Olsson (till höger).