Jourbilen dras in till sommaren

Precis som förra året kommer single responder-bilen att rulla i Strömstad och Tanum fram till juni – sedan dras den in under sommarmånaderna. Nu-sjukvården anser sig inte kunna bemanna den.