Tom Alfredsson sa upp sig från sitt jobb som elektriker för att resa runt i Latinamerika.