Att sekretessbelägga pandemiplanen var ett tjänstemannabeslut som Ulf Ericsson menar att de har lagligt stöd för.