Liselotte Fröjd (M) menar att projekt Vidar kan skada Tanums identitet. (arkivbild)