Kommundirektören Ulf Ericsson menar att offentlig upphandling var omöjlig att göra eftersom vägföreningen krävde att göra jobbet.